JK Tyre stores In Zarib Chowki, Kanpur, Uttar Pradesh